فروش پارچه تنظیف اصفهان | ۰۹۱۲۸۶۲۹۲۹۹

فروش پارچه تنظیف اصفهان

پارچه های تنظیف

صنایع نساجی یکی از زیر شاخه های صنعت اقتصادی یک کشور محسوب می شود

که بارز ترین آن پارچه و مشتقاتش است. نساجی یعنی تبدیل الیاف به نخ و الیاف ازجمله

پشم ، کنف ، کتان ، پنبه از حیواناتی مانند گوسفند به وسیله ی دستگاه های پیشرفته ی

صنعتی بدست می آید. از تبدیل نخ به پارچه می توان بسیاری از نیاز های بشر را برطرف کرد

؛ مانند البسه ، انواع پارچه برای تنظیف یا دوختن انواع پرده و البسه و… وهمچنین از خود نخ

در تولید کاموا و نخ ها ی رنگی که در بافت تابلو فرش ها و انواع فرش های ماشینی و قرقره

و … مورد استفاده قرار می گیرد.

پارچه تنظیف اصفهان

تحقیقات باستان شناسان بیانگر این هست که پارچه بافی از قدیمی ترین صنایع حتی

قدیمی تر از سفال و کوزه گری در تاریخ بشر است. مردم ایران جزء ابداکنندگان این صنعت بودند

، این امر در تحقیقات باستان شناسان در قسمت های مختلف فلات ایران به اثبات رسیده.

نخستین الیاف مورد استفاده پشم بوده که  بین ۷هزار تا ۹هزار قبل از میلاد به کار میرفته.

درگذشته اقوام مختلفی در جهان مشغول به تولید انواع الیاف بودند برای مثال اقوامی که

درغرب زندگی میکردنداز کُرک بُز برای تولید پارچه استفاده می کردند ؛ آشوری ها که

در شمال بین النهرین می زیستند در قرن ۷ قبل از میلاد به تولید ابریشم می پرداختند

تولیدی یارچه تنظیف اصفهان

 

؛ هخامنشیان با تقلید از آشوری ها \شم های تولید شده را به مناطق دیگر مثل یونان ارسال می کردند.

بافندگی در ایران ارزش و اعتباری خاصی داشت و منسوجات ابریشم به دلیل وجود

نقش های پر شکوه با رنگ های شفاف و سر زنده دارای امتیاز و ارزش بیشتری نسبت

به کشور های دیگر که مشغول به انجام این کار بودند ، داشتند.  این امر با پیدا شدن انواع

متعدد پارچه های پشمی و ابریشمی در کشور هایی مثل :

چین ، ترکستان ، سوریه ، مصر ،ژاپن و .. ثابت شده است.

کارخانه پارچه تنظیف اصفهان

 

اولین سند کشف شده از این منسوجات با نقش های پر شکوهی است که

در طاق بستان کرمانشاه یافت شده که حتی قبل تر از کنده کاری های این اثر باستانی است.

نساجی در ابتدا فقط محدود به تولید نخ بود اما امروزه تولید انواع لباس و… را شامل می شود.