فروش پارچه متقال رشت | ۰۹۱۲۸۶۲۹۲۹۹

فروش پارچه متقال رشت

ادامه مقاله :

نوار سوزن را نشان می‌دهد که به پایین می‌رود و سرش پایین می‌رود.

سطح که حلقه‌های جدید را از میان حلقه‌های قدیمی ترسیم می‌کند، که

دور انداخته می‌شوند، و چون دارندگان وب بر روی صفحه حقه پیشروی می‌کنند،

راه راهنما را شروع کرده‌اند.

عمل بافندگی یک سوزن ریش دار به کار گرفته نشده است،

که به این دلیل به این دلیل است که در ماشین‌های اصلی به احتمال زیاد برای منسوجات فنی استفاده می‌شود

این محصولات از یا لچ ترکیبی استفاده خواهند کرد. همچنین نسبت جدید

ماشین‌های ریش دار که به فروش می‌رسند در طول سالیان به طور ثابت کاهش‌یافته است. این به طور عمده

به دلیل عدم تطبیق پذیری این ماشین‌ها از لحاظ انواع نخ

می‌تواند پردازش شود و طیف وسیعی از ساختارها که می‌تواند به طور عادی بر روی آن‌ها به کار رود.تولیدی پارچه متقال رشت

فروش پارچه متقال رشت

برخی در تولید پارچه‌های دست‌باف استفاده می‌شوند

در شکل ۵.۲۳.، همراه با تعداد میله‌های راهنما استفاده‌شده، داده شده‌است.

طیف گسترده‌ای از انواع گوناگون و تراکم خطی از هر نوع نخ در دسترس،

کنترل ها  و نسبت‌های مختلف، و تکنیک‌های مختلف تکمیلی

ترکیب و اصلاح می‌شوند تا انواع مختلف پارچه‌های مختلف بسازند. لیس زدن

حرکات خطوط راهنمای فردی در طول یک تکرار از الگو عبارتند از :

معمولا در یک مقاله ویژه به نام مقاله نقطه‌ای اشاره می‌شود. هر ردیف افقی

نقطه‌های مساوی نشان‌دهنده همان سوزن در دوره‌های متوالی است.قیمت پارچه متقال رشت

فروش پارچه متقال رشت

فضاها بین نقاط، یا سوزن، شماره ۰ ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، و غیره.

از طریق هر کدام از این سه لینک، تعداد سوزن‌ها از طریق هر کدام از این سه لینک وجود دارد .

معمولا تنها دو مورد نیاز است؛ سومی ( آخرین پیوند ) تنها

در طول حرکت ملایمی از نوار راهنما را به کار برد

این لینک موقعیت میله راهنما را در ابتدای مسیر جدید تعیین می‌کند.

پیوند دوم مسیری را تعیین می‌کند که در آن همپوشانی لینک می‌باشد.

در کنار هم جمع می‌شوند و حرکات لیس زدن در هر مسیر ، عبارتند از :

با یک کاما از هم جدا کنید.فروش پارچه بیمارستانی رشت

فروش پارچه متقال رشت

همچنین از شکل ۵.۲۳ مشاهده خواهد شد که وقتی در نقطه مقابل ساخته می‌شود،

جهت عمود بر هم پوشانی، یک حلقه بسته شکل می‌گیرد، اما

هنگامی که در همان مسیر پیش می‌رود

همپوشانی، یا عدم وجود ندارد، سپس یک حلقه باز نتیجه خواهد شد.

مهم است که زمانی که یک زنجیره الگو در اطراف درام قرار دهید که صحیح باشد

لینک در تماس با میله اتصال میله‌ای، در غیر این صورت  قرار داده می‌شود.

در سمت غلط سوزن‌ها اعمال خواهد شد، و یا حلقه‌های باز ممکن است به جای آن شکل بگیرد.

از حلقه‌های بسته در نظر گرفته‌شده است..فروش پارچه اسپان باند رشت