فروش پارچه متقال شیراز | ۰۹۱۲۸۶۲۹۲۹۹

فروش پارچه متقال شیراز

ادامه مقاله :

بافتن  روشی است برای ساختن بافت با وسایل بافتنی معمولی، که در آن

حلقه‌های ساخته‌شده از هر پیچ به طور قابل‌توجهی در طول باند تشکیل می‌شوند.

پارچه. با این حقیقت مشخص می‌شود که هر نخ پیچ خورده بیشتر یا کم‌تر تغذیه می‌شود.

مسیری که در آن پارچه تولید می‌شود ، خط بکشید. هر سوزن در داخل

عرض بافتنی‌اش باید با حداقل یک رشته جداگانه و مجزا تغذیه شود.

هر یک از آن‌ها. این سریع‌ترین روش تبدیل الیاف به بافت است که در مقایسه با آن

با بافندگی و بافتن کار مشکلی است.کارخانه پارچه متقال شیراز

فروش پارچه متقال شیراز

بافتن روشی است برای ساختن بافت با وسایل بافتنی معمولی، که در آن

حلقه‌های ساخته‌شده توسط هر رشته  به طور قابل‌توجهی در عرض عرض شکل می‌گیرند .

از پارچه. با این حقیقت مشخص می‌شود که هر رشته بیشتر تغذیه می‌شود.

نسبت به جهتی که در آن پارچه تولید می‌شود کم‌تر باشد. ممکن است.

تا فقط با یک نخ ادغام شود ، اما تا ۱۴۴ نخ می‌تواند در یک ماشین به کار رود.

این روش بیش از هر دو مورد از نظر طیفی از محصولات متنوع است .

تولید و همچنین نوع از آن مورد استفاده قرار گرفت.قیمت پارچه متقال شیراز

فروش پارچه متقال شیراز

پارچه ای که بر روی یک مجموعه از سوزن ساخته شده‌است.

پارچه دو پیراهن، پارچه بافته‌شده از جنس پارچه است که روی دو دسته از سوزن ساخته می‌شود.

بر پایه دنده و یا به شیوه‌ای طبیعی را  که کاهش می‌دهد.

از ساختار بافته شده‌است. این پارچه‌ها می‌توانند غیر طبیعی  باشند.

زمین یک ردیف از حلقه‌های روی عرض پارچه است. دوره‌ها را تعیین می‌کنند

طول الیاف و اندازه آن به عنوان یک دوره در هر سانتیمتر اندازه‌گیری می‌شود.

* ستونی از حلقه‌های در امتداد طول پارچه است .تولیدی پارچه متقال شیراز

فروش پارچه متقال شیراز

چگالی خطی الیاف نشان‌دهنده ضخامت الیاف است و معمولا تعیین می‌شود

که به صورت جرم ۱ کیلومتر از ماده تعریف می‌شود.

هرچه تعداد بیشتر باشد، هم نخ و برعکس است.

* حرکت افقی میله‌های راهنما بر روی ریش و یا کناره آن است.

سوزن. این حرکت معمولا محدود به یک سوزن سوزن است. در

پارچه یا بخیه هم پوشانی نامیده می‌شود.

* حرکت افقی میله‌های راهنما در سمت سوزنی است .

راه دور از قلاب و یا حرکت  فقط توسط  محدود می‌شود.فروش پارچه بیمارستانی شیراز