فروش پارچه تنظیف

  فروش پارچه تنظیف     فروش پارچه تنظیف   ۱. مقدمه بخش نساجی در لبنان صنعت نساجی تقریبا ۱۴ % از کل بخش صنعت در لبنان را تشکیل می‌دهد. مجموع واحدهای تولیدی حدود ۸۰۰ متر است که بیش از ۱۰۰ تای آن‌ها در ناحیه واقع شده‌اند. آن‌ها در مجموع حدود ۱۰۱ میلیون دلار آمریکا اطلاعت بیشتر دربارهفروش پارچه تنظیف[…]