فروش پارچه تنظیف همدان | ۰۹۱۲۸۶۲۹۲۹۹

فروش پارچه تنظیف همدان ادامه مقاله پارچه: این بخش داده‌های استخدامی مبتنی بر آمار اداره سرشماری را به دلیل عدم وجود داده‌های خاص ارایه می‌دهد. تنها شش تاسیسات پوشش ( ۲ درصد از کل تسهیلات پوشش ) بیش از ۲۵۰ کارگر را استخدام می‌کنند ، و ۲۵۰ ساختمان تکمیل‌شده بیش از ۲۵۰ کارگر را استخدام اطلاعت بیشتر دربارهفروش پارچه تنظیف همدان | ۰۹۱۲۸۶۲۹۲۹۹[…]